Các giải thưởng

06-08-2015 | 15175 người đọc
Năm  Giải thưởng
  2000      Nhận chứng chỉ ISO 9002
  2001    Nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ  

    Nhận chứng chỉ ISO 14001
  2003 
    Nhận chứng chỉ ISO 9001:2000
  2005
    Nhận Huân chương Lao động hạng Ba