Các giải thưởng

Năm  Giải thưởng
  2000      Nhận chứng chỉ ISO 9002
  2001    Nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ  
    Nhận chứng chỉ ISO 14001
  2003     Nhận chứng chỉ ISO 9001:2000
  2005    Nhận Huân chương Lao động hạng Ba